Kontakt:
degernasby@gmail.com
Degernäs Samfällighetsförening
Degernäs 209
905 80 Umeå

Ordförande: Nils-Gunnar Mattsson Tel 070-662 90 70
Sekreterare: Ihrén Larsson Tel 090-46578, 070-323 23 53
Kassör: Maggie Wendel Tel  090-47087, 070-486 77 53
Ledamot: Tore Olofsson Tel 090-47275, 070-658 85 85
Ledamot: Thomas Sarri Tel 070-660 04 12
Suppleant: Andreas Martinsson Tel 090-47329, 070-369 12 05
Suppleant: Tomas Pettersson 070-294 44 94

Revisorer:
Sven-Arne Silfverdal och Veronica Forsberg
Revisorsuppleant: Ulla Persson

Valberedning:
Curt Lindgren Tel 0730-44 82 75 (sammankallande)
Sören Nilsson Tel 070-600 45 23