Degernäsvägarnas samfällighetsförenings styrelse

Ordförande: Jonas Martinsson   070-3256869

Kassör: Karin Viklund   070-6241323

Sekreterare:   Nils-Gunnar Mattsson   070-6629070
Ledamot: Mikael Tjäder    070-5838101
Ledamot: Erik Christiansen   070-3225686
Suppleant: Johan Lindberg
Suppleant: Daniel Landström   076-1155635
Revisorer: Vesa Pasma och Veronica Forsberg