Ordförande: Lena Silfverdahl Tel 072-537 89 79
Sekreterare: Siri Lindgren   Tel  070-6622383
Kassör: Lilly Martinsdotter Olofsson   Tel 090-47275, 070-266 85 85
Ledamot: Lennart Brännström   Tel 070-626 36 44
Ledamot: Kerstin Olofsson   Tel 076-835 85 43
Suppleant: Curt Lindgren   Tel 0730-44 82 75

Degernäs EFS

EFS missionsförening i Degernäs bildades 1913 av människor som ville komma tillsammans i en kristen gemenskap. EFS är en förkortning av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som är en självständig rörelse i Svenska Kyrkan.
EFS finns i stort sett i hela landet och bildades för 150 år sedan.

I Degernäs har vi en nära gemenskap med Tegs församling.
All verksamhet i föreningen sköts av ideella krafter.

Föreningen har för närvarande 20 medlemmar, som vill att missionshuset ska få vara en mötesplats, där tillfällen ges för gemenskap, lyssnande och deltagande.