PROGRAM mars-maj 2023

Mars 11 Kl. 16
Missionsafton, Anders Eriksson ”Läkare för levande och döda – berättelser från ett yrkesliv som rättsläkare”

25 Kl. 14-16
Bazar

26 Kl. 11
Gudstjänst, Kenneth Ruuth

April 22 Kl. 16
Missionsafton, David Wiljebrand ”Skapelsens kris och Bibelns svar”

23 Kl. 11
Gudstjänst, Maria Häggström Pettersson

Maj 18 Kl. 8

Gökotta på Kvarnkläppen, Lars-Martin Nygren