Byn ute på slätten!

Månad: februari 2019

Till alla Degernäsbor!

https://docs.google.com/forms/d/1eDI9R78xUInkITi-v3xDVppqHwTxDHWtgPBbI2N-hDc/edit

DSF (Degernäs Samfällighetsförening) har börjat titta över frågan om att försöka skapa en samlingspunkt för byns framtida utveckling och bygga en byagård mitt emot Missionshuset.
För att kunna föra projektet vidare behöver vi er hjälp, vad vill vi ha byagården till?

Efter ett möte med samtliga föreningar i byn (fritid, IT, vägförening, jaktklubben och ESF) har några förslag kommit fram som också kan hjälpa till att finansiera driften om/när byagården färdigställs.

Vi vill veta, förutom att lokalen kan disponeras till föreningarnas möten och egna aktiviteter, vilka av följande verksamheter skulle ni kunna tänka er att nyttja och uppskattningsvis i vilken omfattning?


Era svar kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete och det är därför viktigt att så många som möjligt svarar.
Vi vill att du lämnar dina svar via ovanstående länk.
Vi behöver ha dina svar senast den 15 mars 2019 så att vi hinner sammanställa dem till årsstämman.
Givetvis är dina svar inte bindande.
Styrelsen för DSF