DEGERNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
kallar medlemmar till digital Årsstämma söndagen den 28 mars kl. 13.00!
Obligatorisk anmälan krävs till degernasby@gmail.com
Välkomna!
Styrelsen