Varmt välkommen till Degernäs – byn ute på slätten.

Vi är i rikspressen kända för det rika fågelliv som finns ute på åkrarna. Botniabanan passerar mellan byn och Västerfjärden. Byn består av 92 hushåll och 265 invånare.

Det är en aktiv by med flera aktiva föreningar: Byasamfälligheten (DSF), EFS, Fritidsföreningen, IT-föreningen, Jaktföreningen och Vägföreningen.