Åke Lindgren avtackar Berndt Eriksson

Byålderman i 30 år.

Degernäs samfällighetsförening har avhållit sin årsstämma vilken inleddes med stadgeenliga förhandlingar. I samband med en fikapaus avtackades avgående byålderman Berndt Eriksson som efter 40 års styrelsearbete, varav 30 år som byålderman, avböjt omval. Berndt avtackades med en akvarell föreställande den del av Degernäs som heter Skäret före de förändringar som under åren skett där. Akvarellen var målad av konstnären Bo Sundström från Ursviken. Även ett blomarrangemang föreställande Degernäsbäcken med omnejd förärades Berndt. Han har på ett, för byn, förtjänstfullt sätt deltagit i förhandlingar med bl.a. Banverket och Naturvårdsverket under de senaste åren som byn”förärats” med både järnväg och två Naturreservat.

Som ny ordförande valdes Nils-Gunnar Mattsson.