Kan vara en bild av text där det står ”Degernäsvägarnas svägarnas Samfällighetsförening Arsmöte Onsdag 26 april kl. 19.00 i Degernäs missionshus”